تمام صفحه
482 نتیجه یافت شد
ترتیب بر اساس:
 • 400,000,000 ت

زمین

 • 400,000,000 ت
 • کد : 12494
 • 239 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 820,000,000 ت

فروش زمین برازجان

 • 820,000,000 ت
 • کد : 12483
 • 180 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 300,000,000 ت
 • 300,000,000 ت
 • 130,000,000 ت

زمین اهرم

 • 130,000,000 ت
 • کد : 11942
 • 200 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 3,000,000,000 ت

60متر خیابان فنس

 • 3,000,000,000 ت
 • کد : 11914
 • 60 -
 • مغازه
جزئیات
 • 1,835,000,000 ت

زمین۲۰۷متری کوچه استخر

 • 1,835,000,000 ت
 • کد : 12007
 • 207 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 400,000,000 ت

۱۵ متر مغازه

 • 400,000,000 ت
 • کد : 11214
 • 15 -
 • مغازه
جزئیات
 • 4,660,000,000 ت

پلاک سوم به اصلی پل پوردرویش

 • 4,660,000,000 ت
 • کد : 11080
 • اتاق ها: 4
 • حمام: 2
 • 233 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 680,000,000 ت

خانه ویلایی نیمه کاره تنگک ٢

 • 680,000,000 ت
 • کد : 11366
 • اتاق خواب: 0
 • 124 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 15,000,000 ت
 • 1,000,000 ت

مغازه23متر یادگار امام

 • 15,000,000 ت
 • 1,000,000 ت
 • کد : 11483
 • 23 -
 • مغازه
جزئیات
 • 3,000,000,000 ت
 • 0 ت

زمین خانه کلنگی دواس

 • 3,000,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 11431
 • اتاق خواب: 0
 • 372 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 17,000,000,000 ت

فروش خانه بزرگ

 • 17,000,000,000 ت
 • کد : 11478
 • 800 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 320,000,000 ت

زمین تنگک اول

 • 320,000,000 ت
 • کد : 11635
 • 90 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 665,000,000 ت

زمین سرتل. رسول آباد

 • 665,000,000 ت
 • کد : 11754
 • 133 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 530,000,000 ت
 • 0 ت

زمین300متر کنگان

 • 530,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 10914
 • اتاق خواب: 0
 • 3000 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 1,800,000,000 ت

منزل ویلایی روبروی دانشگاه عالیشهر

 • 1,800,000,000 ت
 • کد : 10801
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 367 -
 • ویلا و باغ
جزئیات
 • 470,000,000 ت
 • 0 ت

فروش زمین مسکونی برازجان

 • 470,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 10870
 • 620 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 1,250,000,000 ت
 • 0 ت

خانه کلنگی در فردوسی ۲۴۰متر

 • 1,250,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 10825
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 240 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 13,000,000,000 ت
 • 0 ت

ویلا باغ 1030 متری در دل باغات شیراز

 • 13,000,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 10144
 • اتاق خواب: 1
 • حمام: 2
 • 1030 -
 • ویلا و باغ
جزئیات
 • 1,700,000,000 ت

آپارتمان 100 متری واقع در ی فرهنگیان

 • 1,700,000,000 ت
 • کد : 10444
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 100 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 886,000,000 ت
 • 0 ت

زمین سبزآباد161متری

 • 886,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 10503
 • 161 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 1,580,000,000 ت
 • 0 ت

زمین عالشیهر بوشهر

 • 1,580,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 10433
 • 8400 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 1,350,000,000 ت

زمین تجاری گورگ

 • 1,350,000,000 ت
 • کد : 10449
 • 215 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 1,408,000,000 ت
 • 0 ت

زمین عالیشهر فاز ٤

 • 1,408,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 10114
 • 704 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 60,000,000 ت
 • 0 ت

زمین بین عالیشهر و گورک

 • 60,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 10121
 • 150 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 4,500,000,000 ت
 • 0 ت

خانه کلنگی واقع در مخبلند

 • 4,500,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 10176
 • اتاق خواب: 0
 • 375 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 190,000,000 ت
 • 0 ت

زمین ویلا باغ گورک .

 • 190,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 10188
 • 470 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 115,000,000 ت
 • 0 ت

زمین ۲۳۰ متر آماده تل‌اشکی

 • 115,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 10265
 • اتاق خواب: 0
 • 230 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 445,500,000 ت
 • 0 ت

زمین تنگک 3. متراژ 330

 • 445,500,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 9897
 • 330 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 85,000,000 ت
 • 0 ت

زمین ۲۰۵متری گورک کله بندی

 • 85,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 9953
 • 205 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 120,000,000 ت
 • 0 ت

زمین مسکونی آبپخش

 • 120,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 9958
 • 200 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 670,000,000 ت
 • 0 ت

مسکونی ویلایی،پهلوانکشی

 • 670,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 9862
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 440 -
 • ویلا و باغ
جزئیات
 • 400,000,000 ت
 • 0 ت

زمین گورک خیش اشکن

 • 400,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 9756
 • 336 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 100,000,000 ت
 • 0 ت

فروش سوپرمارکت عالیشهر

 • 100,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 9771
 • اتاق خواب: 0
 • 31 -
 • مغازه
جزئیات
 • 410,000,000 ت
 • 0 ت

زمین سند دار سرتل رادار

 • 410,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 9462
 • اتاق خواب: 0
 • 100 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 735,000,000 ت
 • 0 ت

باغ کامل در گورک دژگاه

 • 735,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 9695
 • اتاق خواب: 1
 • حمام: 2
 • 1000 -
 • ویلا و باغ
جزئیات
 • 1,500,000,000 ت
 • 0 ت

باغ ٣٢٠٠متر پهلوانکشی

 • 1,500,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 9687
 • اتاق خواب: 1
 • حمام: 2
 • 3200 -
 • ویلا و باغ
جزئیات
 • 2,100,000,000 ت
 • 0 ت

زمین مسکونی نیایش

 • 2,100,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 9750
 • 370 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 148,000,000 ت
 • 0 ت

فروش زمین در زایر ابراهیمی

 • 148,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 9264
 • 247 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 335,000,000 ت
 • 0 ت
 • 300,000,000 ت
 • 0 ت

زمین تنگک 2

 • 300,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 9308
 • 100 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 1,150,000,000 ت
 • 0 ت

خونه باغ گورک سرتل

 • 1,150,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 9271
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 2
 • 870 -
 • ویلا و باغ
جزئیات
 • 2,800,000,000 ت
 • 0 ت

زمین تنگک ۲

 • 2,800,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 9314
 • 700 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 950,000,000 ت
 • 0 ت

خونه باغ ۷۷۰ متر

 • 950,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 9120
 • اتاق خواب: 1
 • حمام: 3
 • 770 -
 • ویلا و باغ
جزئیات
 • 295,000,000 ت
 • 0 ت

فروش زمین دلوار

 • 295,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8962
 • 320 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 249,000,000 ت
 • 0 ت

زمین گورک

 • 249,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8915
 • 324 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 2,400,000,000 ت
 • 0 ت

خانه کلنگی دیر موقعیت تجاری

 • 2,400,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8978
 • 300 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 650,000,000 ت
 • 0 ت

گورک جمال هزارمتری مسکونی

 • 650,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8984
 • 1000 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 720,000,000 ت
 • 0 ت

چاهکوتاه زمین

 • 720,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8678
 • 1800 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 428,000,000 ت
 • 0 ت

زمین دیوار دور گورک جمال

 • 428,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8622
 • 1127 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 690,000,000 ت
 • 0 ت
 • 1,100,000,000 ت
 • 0 ت

واحد اداری نوساز ویو اصلی گمرک

 • 1,100,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8691
 • اتاق خواب: 1
 • سرویس: 1
 • 70 -
 • مغازه
جزئیات
 • 3,400,000,000 ت
 • 0 ت

باغ با سند مسکونی

 • 3,400,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8748
 • اتاق خواب: 1
 • حمام: 2
 • 1900 -
 • ویلا و باغ
جزئیات
 • 4,736,200,000 ت
 • 0 ت

فروش ویلایی240متری بعثت

 • 4,736,200,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8775
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 240 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 1,100,000,000 ت
 • 0 ت

فروش مغازه خیابان اصلی برازجان

 • 1,100,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8825
 • سرویس: 1
 • 70 -
 • مغازه
جزئیات
 • 700,000,000 ت
 • 0 ت

زمین تجاری مسکونی باغی ۱۰۶۵ متر عالیشهر

 • 700,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8836
 • اتاق خواب: 1
 • سرویس: 1
 • 1065 -
 • ویلا و باغ
جزئیات
 • 1,700,000,000 ت
 • 0 ت

زمین تجاری

 • 1,700,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8876
 • 68 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 1,660,000,000 ت
 • 0 ت

اپارتمان ۱۶۶ متر تمیز و شیک .

 • 1,660,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8301
 • اتاق ها: 3
 • سرویس: 1
 • 166 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,860,000,000 ت
 • 0 ت

آپارتمان ۲۲۰ متری خوش نقشه براصلی یادگار

 • 2,860,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8276
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 220 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 195,000,000 ت
 • 0 ت

اپارتمان تک خواب عالیشهر

 • 195,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8465
 • اتاق خواب: 1
 • سرویس: 1
 • 55 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 307,000,000 ت
 • 0 ت

آپارتمان عالیشهر مسکن مهر فاز4

 • 307,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8454
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 80 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 200,000,000 ت
 • 0 ت

فروش زمین خانه باغ 1000متری

 • 200,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8486
 • 1000 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 900,000,000 ت
 • 0 ت

فروش ویلایی چهار خواب سنددار رونی

 • 900,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8284
 • اتاق ها: 4
 • حمام: 2
 • 80 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 207,400,000 ت
 • 0 ت

۳۴۰ متر زمین گورک سلیمانی

 • 207,400,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8323
 • 340 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 675,000,000 ت
 • 0 ت

فروش آپارتمان 105متری توحید کم واحد

 • 675,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8261
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 105 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 730,000,000 ت
 • 0 ت

فروش ویلایی 2خواب 110 متری درسرتل ادیب7

 • 730,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8271
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 2
 • 82 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 1,695,000,000 ت

فروش ویلایی ۱۶۷متری ریشهر

 • 1,695,000,000 ت
 • کد : 8306
 • اتاق ها: 4
 • حمام: 2
 • 167 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 2,500,000,000 ت
 • 0 ت

فروش باغ ویلا در گورک بوشهر

 • 2,500,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8351
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 2
 • 1500 -
 • ویلا و باغ
جزئیات
 • 5,800,000,000 ت
 • 0 ت

فروش 2واحد مجزا باغ زهرا نما رومی فول امکانات

 • 5,800,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8317
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 265 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 290,000,000 ت
 • 0 ت

عالیشهر فاز ۴ مسکن مهر طبقه اول

 • 290,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8339
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 85 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 410,000,000 ت
 • 0 ت
 • 2,070,000,000 ت
 • 0 ت

آپارتمان ۱۱۵ متری سنگی خ شهدای مسجد توحید

 • 2,070,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8391
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 2
 • 115 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 370,000,000 ت
 • 0 ت

زمین تنگک 3 . 136 متر

 • 370,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8397
 • 136 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 1,320,000,000 ت
 • 0 ت

آپارتمان 95متری آتش‌نشانی

 • 1,320,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8404
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 95 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 3,200,000,000 ت
 • 0 ت

زمین متراژ ۳۰۰۰متر برازجان

 • 3,200,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8409
 • 3000 -
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 1,200,000,000 ت
 • 0 ت

فروش ویلایی ۱۴۰متری امامزاده

 • 1,200,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8123
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 100 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 1,090,000,000 ت
 • 0 ت

اپارتمان عاشوری

 • 1,090,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8212
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 84 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 4,608,000,000 ت
 • 0 ت

ویلا ۲۸۸ متری صلح آباد

 • 4,608,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8136
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 288 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 3,000,000,000 ت
 • 0 ت

منزل ویلایی ۲۸۰ متری خواجه ها

 • 3,000,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8181
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 2
 • 280 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 777,000,000 ت
 • 0 ت

نیایش 105 متری با نورگیر جنوبی شرقی

 • 777,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8065
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 105 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 870,000,000 ت
 • 0 ت

فروش ویلایی ۱۱۵متری

 • 870,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8130
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 85 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 798,000,000 ت
 • 0 ت

آپارتمان سه خوابه شهر جم

 • 798,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8206
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 140 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,750,000,000 ت
 • 0 ت

اپارتمان۱۲۵متری

 • 1,750,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8220
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 125 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • ۸۷۰۰۰۰۰۰۰

زمین تنگک

 • ۸۷۰۰۰۰۰۰۰
 • کد : 8233
 • زمین-کلنگی
جزئیات
 • 700,000,000 ت
 • 0 ت

فروش آپارتمان یادگار امام

 • 700,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8043
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 71 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,600,000,000 ت
 • 0 ت

ویلایی ۱۶۵ متری شیک

 • 1,600,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8029
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 165 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 8,625,100,000 ت
 • 0 ت

ویلایی تالار پارچه

 • 8,625,100,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8052
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 657 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 630,000,000 ت
 • 0 ت

آپارتمان جم جاده فرودگاه

 • 630,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8074
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 115 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 510,000,000 ت
 • 0 ت

اپارتمان بهمنی میرعلمدار

 • 510,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8038
 • اتاق خواب: 1
 • سرویس: 1
 • 45 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,500,000,000 ت
 • 0 ت

ویلا ١١٦٠ متری شیراز

 • 1,500,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8060
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 3
 • 1160 -
 • ویلا و باغ
جزئیات
 • 235,000,000 ت
 • 0 ت

زمین گورک سادات

 • 235,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7979
 • 240 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 750,000,000 ت
 • 0 ت

بهمنی ۷۸متری

 • 750,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7966
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 78 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 500,000,000 ت
 • 0 ت

فروش آپارتمان ۶۰ متری نزدیک خیابان اصلی سرتل

 • 500,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7994
 • اتاق خواب: 1
 • سرویس: 1
 • 120 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,700,000,000 ت
 • 0 ت

منزل ۲ طبقه ورودی مجزا به همراه سویت

 • 1,700,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7898
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 2
 • 265 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 4,000,000,000 ت
 • 0 ت

خونه ویلایی

 • 4,000,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7911
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 245 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 550,000,000 ت
 • 0 ت

فروش آپارتمان شخصی ساز عالیشهر

 • 550,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7956
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 125 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 3,600,000,000 ت

فروش ملک خیابان نبوت برازجان

 • 3,600,000,000 ت
 • کد : 8008
 • اتاق ها: 4
 • حمام: 4
 • 600 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 550,000,000 ت
 • 0 ت

دو واحدی مجزا. عالیشهر فاز یک

 • 550,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7889
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 180 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,200,000,000 ت
 • 0 ت

ویلایی سه خواب پائین سرتل مهر 52

 • 1,200,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7935
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 125 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 540,000,000 ت
 • 0 ت

ویلایی سند دار 650 متری

 • 540,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7974
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 650 -
 • ویلا و باغ
جزئیات
 • 364,000,000 ت
 • 0 ت

زمین باغی گورک سرتل

 • 364,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7985
 • 810 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 550,000,000 ت
 • 0 ت

فروش آپارتمان امام رضا

 • 550,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8000
 • اتاق خواب: 1
 • سرویس: 1
 • 50 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 3,000,000,000 ت
 • 0 ت

فروش اپارتمان بوشهر خیابان باهنر

 • 3,000,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7658
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 140 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 590,000,000 ت
 • 0 ت

اپارتمان عاشوری ۷۵

 • 590,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7574
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 75 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 350,000,000 ت
 • 0 ت

فروش یک آپارتمان ۸ واحدی در شهر جم

 • 350,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7589
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 78 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,490,000,000 ت
 • 0 ت

فروش ویلایی ۲ طبقه چغادک

 • 1,490,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7781
 • اتاق ها: 4
 • حمام: 2
 • 230 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 310,000,000 ت
 • 0 ت

اپارتمان عالیشهر مسکن مهر۲

 • 310,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7549
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 80 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 290,000,000 ت
 • 0 ت

دوخواب با امکانات فاز۴

 • 290,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7557
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 85 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,800,000,000 ت
 • 0 ت

واحد صفر بر اصلی یادگار+ دو پارکینگ

 • 1,800,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7569
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 118 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 920,000,000 ت
 • 0 ت

ویلایی عالیشهر

 • 920,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7580
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 2
 • 300 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 750,000,000 ت
 • 0 ت

ویلایی 110متری دوبلکس سرتل

 • 750,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7601
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 75 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 750,000,000 ت
 • 0 ت

منزل ویلایی دلنشین

 • 750,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7629
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 2
 • 120 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 430,000,000 ت
 • 0 ت

فروش آپارتمان شیک در بلوار بسیج برازجان

 • 430,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7709
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 85 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 307,000,000 ت
 • 0 ت

آپارتمان عالیشهر مسکن مهر فاز4 طبقه دوم

 • 307,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7743
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 80 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,370,000,000 ت
 • 0 ت

اپارتمان دوطبقه

 • 1,370,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7802
 • اتاق ها: 4
 • حمام: 2
 • 90 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,712,000,000 ت
 • 0 ت

فروش واحد 187 متری فرودگاه

 • 2,712,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7606
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 187 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 530,000,000 ت
 • 0 ت

ویلایی محله والفجر در برازجان

 • 530,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7698
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 170 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 1,000,000,000 ت
 • 0 ت

خانه ویلایی درمرکز شهر جم

 • 1,000,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7724
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 2
 • 156 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 89,000,000 ت
 • 0 ت

زمین ۳۵۰ متر گورک

 • 89,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7750
 • اتاق خواب: 0
 • 350 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 820,000,000 ت
 • 0 ت

واحد 105 متری 3 خوابه آتشنشانی ~ وام دار

 • 820,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7755
 • اتاق ها: 3
 • سرویس: 1
 • 105 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 500,000,000 ت
 • 0 ت

۶۵ متر سنگی

 • 500,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7793
 • اتاق خواب: 1
 • سرویس: 1
 • 60 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 400,000,000 ت
 • 0 ت

واحد وام دار ~ بوشهر

 • 400,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7808
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 70 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 550,000,000 ت
 • 0 ت

اپارتمان ۱۰۵متری بلوار گاز شهر جم

 • 550,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7815
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 105 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,300,000,000 ت
 • 0 ت

فروش ویلایی محدوده بهمنی(دواس)

 • 2,300,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7833
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 2
 • 185 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 10,000,000,000 ت
 • 0 ت
 • 880,000,000 ت
 • 0 ت

۱۰۱ متر ویلایی نوساز سرتل

 • 880,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7451
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 2
 • 101 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 1,800,000,000 ت
 • 0 ت

ویلایی ۲۰۵متری سرتل

 • 1,800,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7513
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 205 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 520,000,000 ت
 • 0 ت
 • 900,000,000 ت
 • 0 ت

خانه ویلایی۶۲۵متری عالیچنگی

 • 900,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7465
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 2
 • 170 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 1,600,000,000 ت
 • 0 ت

آپارتمان 120 متری با پارکینگ 131 متر در شکری

 • 1,600,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7501
 • اتاق ها: 3
 • سرویس: 1
 • 131 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,593,500,000 ت
 • 0 ت

زمین دواس + دستور نقشه

 • 2,593,500,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7524
 • 273 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 290,000,000 ت
 • 0 ت

خونه باغ روستا باشی

 • 290,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7410
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 2
 • 530 -
 • ویلا و باغ
جزئیات
 • 1,700,000,000 ت
 • 0 ت

ویلای 165متری مهر 32

 • 1,700,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7429
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 165 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 430,000,000 ت
 • 0 ت

خانه نیمه کاره گورک مزارحسینی

 • 430,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7472
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 226 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 890,000,000 ت
 • 0 ت

فروش خونه باغ

 • 890,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7480
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 2
 • 630 -
 • ویلا و باغ
جزئیات
 • 696,000,000 ت
 • 0 ت

آپارتمان ۸۷ متری نیایش روبه نما

 • 696,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7493
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 87 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 890,000,000 ت
 • 0 ت

ویلایی تنگک دوم ک گلستان ۸

 • 890,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7544
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 2
 • 120 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 1,300,000,000 ت
 • 0 ت

منزل ویلایی شهرک فتح

 • 1,300,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7290
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 2
 • 200 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 1,000,000,000 ت
 • 0 ت

خانه ویلای عالیشهر

 • 1,000,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7255
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 191 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 800,000,000 ت
 • 0 ت

فروش آپارتمان اداری

 • 800,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7268
 • اتاق خواب: 0
 • سرویس: 1
 • 53 -
 • مغازه
جزئیات
 • 1,975,000,000 ت
 • 0 ت

فروش 116متری عاشوری نوساز فول امکانات

 • 1,975,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7238
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 2
 • 116 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,500,000,000 ت
 • 0 ت

اپارتمان تجاری/مسکونی /

 • 2,500,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7233
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 2
 • 250 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,500,000,000 ت
 • 0 ت

ویلایی،200متر،ششم بهمن

 • 2,500,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7243
 • اتاق ها: 4
 • حمام: 2
 • 200 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 1,800,000,000 ت
 • 0 ت

آپارتمان۱۳۳متری شخصی ساز

 • 1,800,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7226
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 133 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 800,000,000 ت
 • 0 ت

فروش اپارتمان دواس

 • 800,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7120
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 2
 • 100 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 2,230,000,000 ت
 • 0 ت

شخصی سازتنگک اول کوچه بوشهرتوسکا ۲۴۵متر

 • 2,230,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7167
 • اتاق ها: 4
 • حمام: 2
 • 245 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 280,000,000 ت
 • 0 ت

خانه عالیشهر مسکن مهر فاز۴

 • 280,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7039
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 75 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,050,000,000 ت
 • 0 ت

سه خواب نوساز137 متری ریشهر

 • 1,050,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7068
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 137 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 236,000,000 ت
 • 0 ت

فروش آپارتمان تک خواب بنیاد مسکن عالیشهر

 • 236,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7005
 • اتاق خواب: 1
 • سرویس: 1
 • 55 -
 • آپارتمان
جزئیات