31 املاک
ترتیب بر اساس:
 • 300,000,000 ت
 • 300,000,000 ت
 • 1,750,000,000 ت

فروش خانه ویلایی جم

 • 1,750,000,000 ت
 • کد : 11870
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 700 -
جزئیات
 • 30,000,000 ت
 • 1,400,000 ت

رهن واجاره ویلایی دو واحده درجم

 • 30,000,000 ت
 • 1,400,000 ت
 • کد : 11255
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 117 -
جزئیات
 • 1,800,000,000 ت
 • 0 ت

شهر جم خیابان خبرنگار

 • 1,800,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 10607
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 150 -
جزئیات
 • 10,000,000 ت
 • 1,000,000 ت

رهن اجاره جم

 • 10,000,000 ت
 • 1,000,000 ت
 • کد : 10250
 • اتاق خواب: 1
 • سرویس: 1
 • 60 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 726,000,000 ت
 • 0 ت

فروش آپارتمان شیک جم

 • 726,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 10222
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 95 -
جزئیات
 • 600,000,000 ت
 • 0 ت

نوساز و شخصی شهرستان جم

 • 600,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 9182
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 115 -
جزئیات
 • 585,000,000 ت
 • 0 ت

خونه یا ساختمان بوشهر – جم

 • 585,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 9199
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 135 -
جزئیات
 • 1,100,000,000 ت
 • 0 ت

فروش خانه ویلایی در جم

 • 1,100,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8871
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 2
 • 160 -
جزئیات
 • 425,000,000 ت
 • 0 ت

78متری مرکز جم

 • 425,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8519
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 78 -
جزئیات
 • 650,000,000 ت
 • 0 ت
 • 750,000,000 ت
 • 0 ت

فروش آپارتمان جم

 • 750,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8524
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 120 -
جزئیات
 • 150,000,000 ت
 • 0 ت

رهن کامل منزل ویلایی ۱۴۰ متر شهر جم

 • 150,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8197
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 140 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 798,000,000 ت
 • 0 ت

آپارتمان سه خوابه شهر جم

 • 798,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8206
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 140 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 630,000,000 ت
 • 0 ت

آپارتمان جم جاده فرودگاه

 • 630,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 8074
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 115 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 350,000,000 ت
 • 0 ت

فروش یک آپارتمان ۸ واحدی در شهر جم

 • 350,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7589
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 78 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,000,000,000 ت
 • 0 ت

خانه ویلایی درمرکز شهر جم

 • 1,000,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7724
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 2
 • 156 -
 • ویلایی
جزئیات
 • 110,000,000 ت
 • 0 ت

آپارتمان ۱۳۵ متری شهر جم جهت رهن کامل

 • 110,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7850
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 135 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 550,000,000 ت
 • 0 ت

اپارتمان ۱۰۵متری بلوار گاز شهر جم

 • 550,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7815
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 105 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 135,000,000 ت
 • 0 ت

رهن کامل آپارتمان شهرستان جم

 • 135,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 7381
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 107 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 580,000,000 ت
 • 0 ت

آپارتمان ۱۰۰ متری در جم

 • 580,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 6131
 • اتاق ها: 2
 • سرویس: 1
 • 100 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,160,000,000 ت
 • 0 ت

فروش اپارتمان مرکزشهر جم

 • 1,160,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 6012
 • اتاق ها: 3
 • حمام: 2
 • 151 -
 • آپارتمان
جزئیات
 • 757,000,000 ت
 • 0 ت

آپارتمان ۱۱۳ متری جم

 • 757,000,000 ت
 • 0 ت
 • کد : 3934
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 2
 • 113 -
 • آپارتمان
جزئیات

رهن کامل اپارتمان جم

 • 140,000,000 ت
 • کد : 3837
 • اتاق ها: 2
 • 93 -
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه املاک

مقایسه